Toimialamme

 • Rakennussuunnittelu
 • Sisustussuunnittelu
 • Hanke- ja esisuunnittelu
 • Yhdyskuntasuunnittelu
 • Maisemasuunnittelu
 • Korjausrakentaminen

Rönkönharju Oy toimii koko Suomen alueella. Katso referenssimme.

Vastuuhenkilöt

Tapio Rönkönharju, arkkitehti Safa

Koulutus:

 • Arkkitehdin tutkinto, Oulun yliopisto, 1977
 • Rakennusarkkitehdin tutkinto, Tampereen teknillinen oppilaitos, 1970

Pätevyydet:

 • FISE:n hyväksymä vaativuusluokan A ARK-suunnittelija, ARK-rekisterin jäsennumero 673
 • FISE:n hyväksymä AA-vaativuusluokan pääsuunnittelija uudis- ja korjausrakennushankhankkeissa

Opetustoiminta, erityis- ja asiantuntijatehtävät:

 • Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, nykyaikaisen arkkitehtuurin assistentti 8 vuotta, tuntiopettaja 3 vuotta
 • Århusin arkkitehtikoulun diplomityöohjaajana 1 vuosi
 • Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö, toimintaterapeuttien koulutusohjelma, tuntiopettaja
 • Teknillinen korkeakoulu (TKK), rakennustarkastajien täydennyskoulutusohjelma, luennoitsija
 • Rakennushallitus, laaturaadin jäsen Lapin alueella
 • Oulun yliopisto, Linnanmaan kiinteistö, esteettömyystyöryhmän jäsen
 • Luottamustoimia Suomen arkkitehtiliitossa hallituksen jäsen 2 vuotta, Pohjois-Suomen arkkitehtien hallituksen puheenjohtaja 1 vuosi

Raila Rönkönharju, arkkitehti

Koulutus:

 • Arkkitehdin tutkinto, Oulun yliopisto, 1981
 • Yhdyskuntasuunnittelun jatko- ja täydennyskoulutus (Teknillinen korkeakoulu/YTK) 1996…1997
 • Viherrakentamisen ja maisemanhoidon sekä puistosuunnittelun täydennyskoulutusohjelmia Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja YTK/TKK

Pätevyydet:

 • FISE:n hyväksymä vaativuusluokan A ARK-suunnittelija, ARK-rekisterin jäsennumero 672 ja YKS-rekistein jäsennumero 270.

Erityis- ja asiantuntijatehtävät:

 • Luottamustoimia Suomen arkkitehtiliitossa kilpailuvaliokunnan jäsen 2 vuotta, Pohjois-Suomen arkkitehtien hallituksen puheenjohtaja 1 vuosi
 • Rakennustietosäätiön (RTS) edustajiston jäsen 1 vuosi