Ympäristösuunnitelma, Outokummun vanha kaivos

Tilaaja:
Outokummun kaupunki ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Vuosi:
1995–1999
Sijainti:
Outokumpu

Suunnittelutyö käsitti entisen kaivosalueen uudiskäytön ideointia mm. ympäristön parantamista ja vihersuunnittelua sekä museo-, matkailu- ja opetustilojen suunnittelua.

Outokummun vanha kaivos